Miami Valley Hospital Southeast Addition

Dayton, OH : NBBJ : 1+ million sq ft

MiamiValleyHospital_1
MiamiValleyHospital_7
MiamiValleyHospital_12
MiamiValleyHospital_3
MiamiValleyHospital_8
MiamiValleyHospital_13
MiamiValleyHospital_10
MiamiValleyHospital_4
MiamiValleyHospital_5
MiamiValleyHospital_11
MiamiValleyHospital_6
MiamiValleyHospital_2
MiamiValleyHospital_9