Children’s Health Nephrology Department

Dallas, TX : HKS Architects : 24,000 sq ft

ChildrensHealthNeph_1
ChildrensHealthNeph_12
ChildrensHealthNeph_11
ChildrensHealthNeph_10
ChildrensHealthNeph_9
ChildrensHealthNeph_7
ChildrensHealthNeph_8
ChildrensHealthNeph_6
ChildrensHealthNeph_5
ChildrensHealthNeph_4
ChildrensHealthNeph_3
ChildrensHealthNeph_2